SOAPS

1Aloe Vera 4%w/w,Vitamin E Acetate 0.25%w/w & Glycerin 2% w/w Soap
2Benzoyl peroxide Soap 2.5% w/w
3Cetrimide 0.50%w/w & Vitamin E Acetate 0.25%w/w Soap
4Cetrimide Soap 0.5% w/w
5Chlorhexidine Gluconate Solution 1.5%w/w + Cetrimide 0.3% w/w Soap
6Clotrimazole Soap 1% w/w
7Coal Tar 1% w/w & Salicylic Acid 3% w/w Soap
8Gamma Benzene Hexachloride Soap 1% w/w
9Ketoconazole 2% w/w & Cetrimide 0.5% w/w Soap
10Ketoconazole Soap 1% w/w
11Ketoconazole Soap 2% w/w
12Ketoconazole Soap 2% w/w + Zinc Pyrithione 1% w/w Soap
13Kojic Acid 0.75% w/w + Vitamin C 2.5% w/w Soap
14Luliconazole Soap 1% w/w
15Monusulfiram Soap 5% w/w
16Permethrin 1% w/w + Cetrimide 0.5% w/w Soap
17Permethrin Soap 1% w/w
18Permethrin Soap 5% w/w (For Vetrinary Use Only)
19Salicyclic Acid Soap 2% w/w
20Salicyclic Acid Soap 3% w/w
21Sulphur Medicated Soap 10% w/w
23Triclosan 0.2% w/w & Vitamin E Acetate 0.25% w/w Soap
25Triclosan 0.2%w/w ,Vitamin E Acetate 0.03%w/w,Allantoin 0.25%w/w & Salicylic Acid 0.01% Soap
24Triclosan 0.2%w/w ,Vitamin E Acetate 0.25%w/w & Menthol Soap 2.5%w/w
26Triclosan 0.5%w/w,Aloe Vera 1%w/w,Tea Tree Oil 0.25%w/w,Vitamin E 0.25%w/w & Allantoin 0.2%w/w Soap